Disclaimer

 

Alle merken, auteursrechten, patenten en andere eigendommen die van toepassing zijn c.q. gebruikt of afgebeeld worden op de website van De Vries Robbé Makelaardij o.g. behoren te allen tijde toe aan De Vries Robbé Makelaardij o.g., tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld of indien het de intellectuele eigendomsrechten van derden betreft. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Ongeautoriseerd en oneigenlijk gebruik van de inhoud van de website in de breedste zin van het woord (kopieren, bewerken en/ of openbaar maken) van De Vries Robbé Makelaardij o.g. is strikt verboden. Onder de inhoud van de website verstaan wij alle afbeeldingen zoals video- of foto beelden, logo’s, programmatuur of ander materiaal zichtbaar op de website van De Vries Robbé Makelaardij o.g.. Voor dergelijk gebruik dient van te voren schriftelijke toestemming van De Vries Robbé Makelaardij o.g. te worden verkregen.

De informatie die u op de De Vries Robbé Makelaardij o.g. website aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen u echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. De Vries Robbé Makelaardij o.g. sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit en kan niet gehouden worden aan de eventueel als gevolg daarvan geleden schade (directe of indirecte schade van welke aard ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, ander economisch nadeel) te vergoeden.

Indien u fouten op de De Vries Robbé Makelaardij o.g. site aantreft, stellen wij het zeer op prijs dat u ons dat meldt per e-mail info@vriesrobbe.nlof telefonisch :070 – 365 88 44 . De Vries Robbé Makelaardij o.g. is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via onze “hyperlinks” die aanwezig zijn op onze site. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. De Vries Robbé Makelaardij o.g. kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van deze derden.

De deelnemer c.q. bezoeker van de internetsite van De Vries Robbé Makelaardij o.g. is zich ervan bewust dat aan het gebruik van internet bepaalde risico’s verbonden zijn.